Hà Nội thí điểm lấy phiếu tín nhiệm

Posted by Administrator (admin) on Jan 09 2013
Tin trong nước >> Tin trong nước

 

Ông Phạm Quang Nghị cho rằng lâu nay việc nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên hằng năm còn có những điểm hạn chế, đôi khi còn hình thức. Tiêu chí đánh giá cũng còn chung chung, áp dụng cho mọi cán bộ đảng viên, không có tiêu chí riêng đối với cán bộ lãnh đạo quản lý. “Lần này việc đánh giá thông qua phiếu kín nên chất lượng đánh giá cán bộ, đảng viên sẽ phản ánh khách quan, trung thực hơn” - ông Nghị nhấn mạnh.

Với việc thí điểm lấy phiếu tín nhiệm, theo ông Nghị, Hà Nội tập trung lấy phiếu qua hai tiêu chí cơ bản nhất, có tác động qua lại tạo nên uy tín của người cán bộ. Đó là năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, gắn với kết quả hoàn thành nhiệm vụ được giao và phẩm chất tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cá nhân cán bộ. “Việc áp dụng hình thức lấy phiếu kín cũng giúp phương thức đánh giá cán bộ bảo đảm dân chủ, minh bạch, công khai hơn. Người tham gia đánh giá không ngại va chạm, tránh được tình trạng nể nang. Đồng thời cũng không sợ bị trù úm, định kiến” - ông Nghị khẳng định.

Ông Nghị cho biết việc thí điểm lấy phiếu tín nhiệm của Hà Nội được thực hiện theo ba mức: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Ngay trong cuối chiều 8-1, trước khi bế mạc phiên họp, Thành ủy Hà Nội đã công bố công khai trong hội nghị ban chấp hành về mức tín nhiệm đối với từng chức danh. “Tại sao lần này chúng ta chưa đăng lên báo kết quả, đó là vì quy định chính thức của trung ương chưa đặt vấn đề công khai trên báo chí. Tôi cũng ngại trên chưa quy định mà mình cứ làm trước có khi lại bị nhắc nhở. Thật ra Hà Nội đã lấy phiếu công khai và công bố tới 75 đồng chí trong ban chấp hành. Còn sau này trung ương đồng ý cho chúng ta công khai rộng hơn nữa thì chúng ta có thể đăng công khai trên báo” - ông Nghị nói.

Theo ông Nghị, kết quả đánh giá từ lấy phiếu tín nhiệm lần này là kênh thông tin rất quan trọng để đánh giá cán bộ một cách khách quan, chính xác. “Trong đánh giá cán bộ cần thêm nhiều nguồn thông tin khác. Cá biệt có trường hợp, có thể có cơ quan, đơn vị do tình hình nội bộ không được đoàn kết, thống nhất, hoặc có hiện tượng vận động, tranh thủ nhau bỏ phiếu tốt cho người này, đánh giá xấu cho người kia. Do đó chúng ta phải kết hợp với những kênh thông tin khác từ cấp trên, từ quần chúng, từ đông đảo đội ngũ nơi cán bộ công tác để nhận xét, đánh giá cán bộ cho thật chính xác” - ông Nghị lưu ý.

Theo ông Nghị, sau khi làm thí điểm, Thành ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo, TP sẽ tiếp tục tiến hành lấy phiếu đối với giám đốc, phó giám đốc của bảy sở, ngành gồm Nội vụ, Quy hoạch - kiến trúc, Kế hoạch - đầu tư, Tài nguyên - môi trường, Xây dựng, Lao động - thương binh và xã hội và Công an TP.iếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt tại hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội - Ảnh: V.Dũng

 

Last changed: Jan 09 2013 at 7:01 AM

Back