BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: Quý công ty
STT TÊN SẢN PHẨM ĐVT GIÁ BÁN QUI CÁCH
  BÚT BI ,BÚT CHÌ,DẠ QUẠNG      
1 BÚT BI THIÊN LONG 08 cây 2,000 20C/VĨ
2 BÚT BI THIÊN LONG 023 cây 2,500 30C/LON
3 BÚT BI THIÊN LONG 027 cây 2,500 20C/LON
4 BÚT BI THIÊN LONG 025 cây 3,000 20C/LON
5 BÚT BI THIÊN LONG 031 cây 6,500 20C/LON
6 BÚT BI BN B30 cây 2,200 30C/LON
7 BÚT BI AIHAO cây 1,000 50C/LON
8 BÚT BI BN  ĐỂ BÀN cặp 11,000 2C/CẶP
9 BÚT CHÌ BẤM PENTEL AX105 T cây 8,500 12C/HỘP
10 BÚT CHÌ BẤM PENTEL A225 cây 13,000 12C/HỘP
11 BÚT CHÌ TIỆP 2B,3B,4B cây 2,500 12C/HỘP
12 BU1T CHÌ 2B STEADLER cây 4,500  
13 RUỘT CHÌ STABILO hộp 2,000  
14 RUỘT CHÌ VÀNG Tốt hộp 4,000  
15 RUỘT CHÌ VÀNG Thường hộp 2,500  
16 RUỘT CHÌ MONAMI hộp 7,000  
17 DẠ QUANG TOYO cây 5,500 12C/HỘP
18 DẠ QUANG TQ cây 5,500 12C/HỘP
19 DẠ QUANG THIÊN LONG cây 6,000 5C/HỘP
   BÚT XOÁ,GÔM      
1 BÚT XOÁ  TRONG  cây 16,000 12C/HỘP
2 BÚT XOÁ THIÊN LONG cây 17,500 10C/HỘP
3 XOÁ KÉO PLUS cây 16,000 12C/HỘP
4 XOÁ KÉO TOYO cây 10,000 12C/HỘP
5 RUỘT XOÁ PLUS cây 12,000 12C/HỘP
6 RUỘT XOÁ TOYO cuộn 4,500 12C/HỘP
7 GÔM HORSE viên 2,000 24V/HỘP
8 GÔM PENTEL TỐT viên 6,000  
9 GÔM PENTEL THƯỜNG viên 2,500 20V/HỘP
  BÚT LÔNG BẢNG ,LÔNG DẦU ,LÔNG KIM      
1 BÚT LÔNG BẢNG THIÊN LONG 03 cây 6,000 12C/HỘP
2 BÚT LÔNG BẢNG BẾN NGHÉ cây 5,500 12C/HỘP
3 BÚT BI PILOT  cây 15,000 12C/HỘP
4 BÚT LÔNG DẦU PILOT cây 3,000 12C/HỘP
5 BÚT LÔNG KIM ZEBRA cây 2,500 12C/HỘP
6 BÚT LÔNG DẦU TL PM04 CeeDee(nhỏ) cây 8,000 12C/HỘP
7 BÚT LÔNG DẦU BN  cây 5,500  
8 BÚT LÔNG DẦU TL PM 09(to) cây 7,500  
9 BÚT LÔNG KIM UB 150 cây 10,000 10C/HỘP
10 MỰC LÔNG DẦU  lọ 3,000 12L/LỐ
11 MỰC LÔNG BẢNG  HANSON  lọ 15,000 12L/LỐ
  BẤM KIM ,KIM BẤM      
2 BẤM KIM TRI_O 10 cái 16,000 12C/LỐ
3 BẤM KIM PLUS cái 23,000 12C/LỐ
7 BẤM KIM XOAY 9629 cái 45,000 12C/LỐ
8 BẤM KIM XOAY 9628 cái 40,000 12C/LỐ
  BẤM KIM 3 MAX  cái 75,000  
9 BẤM KIM 206 (KIM 3) cái 35,000 12C/LỐ
10 BẤM KIM 207(KIM 3) cái 30,000 12C/LỐ
13 BẤM KIM KW TRIO 50SA cái 185,000 1C/HỘP
14 BẤM KIM KW TRIO 50LA cái 240,000 1C/HỘP
15 BẤM KIM  LỚN 938  cái 165,000 1C/HỘP
16 BẤM KIM  LỚN 939  cái 210,000 1C/HỘP
17 KIM BẤM 10 PLUS hộp 3,000 2OC/HỘP
18 KIM BẤM 3 hộp 6,000 10C/HỘP
19 KIM BẤM ĐẠI 23/8 hộp 10,000 12CHỘP
20 KIM BẤM ĐẠI 23/10 hộp 12,000 12CHỘP
21 KIM BẤM ĐẠI 23/13 hộp 15,000 12CHỘP
22 KIM BẤM ĐẠI 23/15 hộp 17,000 12CHỘP
23 KIM BẤM ĐẠI 23/17 hộp 20,000 12CHỘP
24 THÁO KIM NHỎ 1029 cái 6,500 12CHỘP
  BẤM LỖ      
1 BẤM MỘT LỖ 9201 cái 20,000 12C/LỐ
2 BẤM LỖ 837S cái 20,000 12C/LỐ
3 BẤM LỖ 709 cái 20,000 12C/LỐ
4 BẤM LỖ 912 cái 45,000 12C/LỐ
5 BẦM LỖ 837 cái 30,000 12C/LỐ
6 BẤM LỖ STACOM 202 cái 45,000 6C/LỐ
7 BẤM LỖ KW TRI O 978 cái 65,000 12C/LỐ
  BĂNG KEO CÁC LOẠI      
1 BĂNG KEO TRONG ,ĐỤC 5CM 60YA cuộn 9,000 6C/CÂY
2 BĂNG KEO TRONG ,ĐỤC 5CM 80YA cuộn 11,000 6C/CÂY
3 BĂNG KEO TRONG 2.4F 80YA cuộn 6,000 12C/CÂY
4 BĂNG KEO 2 MẶT 1,2 CM cuộn 2,000 24C/CÂY
5 BĂNG KEO 2 MẶT 1,6 CM cuộn 2,500 18C/CÂY
6 BĂNG KEO 2 MẶT 2,4 CM cuộn 4,000 12C/CÂY
7 BĂNG KEO 2 MẶT 5CM cuộn 8,000 6C/CÂY
8 BĂNG KEO 2 MẶT XỐP  cuộn 13,000 10C/CÂY
9 BĂNG KEO SIMILI 3,6 CM cuộn 9,000 8C/CÂY
10 BĂNG KEO SIMILI  5 CM cuộn 12,000 6C/CÂY
11 BĂNG KEO GIẤY 1,2 CM cuộn 3,000 24C/CÂY
12 BĂNG KEO GIẤY 2,4 CM cuộn 6,000 12C/CÂY
13 BĂNG KEO GIẤY 5 CM cuộn 12,000 6C/CÂY
14 BĂNG KEO VP  2CM cây 15,000 10C/CÂY
  CÁC LOẠI BÌA,KỆ HỒ SƠ      
1 BÌA CÒNG 5CM,7CM (ABBA) 1 MẶT SI cái 21,000 50C/THÙNG
2 BÌA CÒNG 5CM,7CM(ABBA)2 MẶT SI cái 23,000 50C/THÙNG
3 BÌA CÒNG DK7F cái 30,000 25C/THÙNG
4 BÌA CÒNG 7F TL cái 38,000  
5 BÌA CÒNG A5 ABBA  7CM cái 20,000 25C/THÙNG
6 BÌA CÒNG CUA XIMILI 3.5 CM A4 cái 17,000 50C/THÙNG
8 BÌA CÒNG CUA NHỰA A4(CÒNG NHẨN)2.5 CM cái 14,000 50C/THÙNG
10 BÌA CÒNG CUA NHỰA A. 3.5 CM cái 15,000 30C/THÙNG
12 BÌA LÁ NHỰA A cái 2,000 50C/XẤP
13 BÌA NÚT  cái 3,000 12C/XẤP
  BÌA NÚT  TL cái 4,500  
14 BÌA CÂY(RÚT GÁY) cái 3,500 50C/XẤP
15 BÌA LỔ MỎNG bịch 33,000 100B/XẤP
16 BÌA LỔ4.2 bịch 40,000 100B/HỘP
17 BÌA 2 NÚT A4 cái 6,000 12B/XẤP
18 BÌA TRÌNH KÝ A4 cái 13,000 50C/THÙNG
19 BÌA TRÌNH KÝ(  MỘT CÁNH XI) cái 8,000 50C/THÙNG
20 BÌA TRÌNH KÝA4(NHỰA) cái 21,000 50C/THÙNG
21 BÌA NHỰA 20 LÁ A4 cái 16,000 30B/THÙNG
22 BÌA NHỰA 30 LÁ A4 cái 18,000 30B/THÙNG
23 BÌA NHỰA 40 LÁ A4 cái 20,000 30B/THÙNG
24 BÌA NHỰA 60 LÁ A4 cái 23,000 30B/THÙNG
29 BÌA LÁ DA 10 LÁ A4 cái 16,000 30B/THÙNG
30 BÌA LÁ DA 20 LÁ A4 cái 20,000 30B/THÙNG
31 BÌA LÁ DA 30 LÁ A4 cái 25,000 30B/THÙNG
32 BÌA LÁ DA 40 LÁ A4 cái 31,000 30B/THÙNG
33 BÌA LÁ DA 50 LÁ A4 cái 36,000 30B/THÙNG
39 BÌA HỘP 7CM cái 20,000 30B/THÙNG
40 BÌA HỘP 10CM cái 24,000 30B/THÙNG
41 BÌA HỘP 15CM cái 30,000 30B/THÙNG
42 BÌA HỘP 20CM cái 35,000 30B/THÙNG
43 BÌA 1 KẸP A4 cái 15,000 10B/THÙNG
44 BÌA 2 KẸP A4 cái 18,000 10B/THÙNG
45 BÌA 2 LÒ XO A4 cái 18,000 30B/THÙNG
47 BÌA ACCO cái 5,500 12B/XẤP
48  BÌA ACCO GIẤY cái 2,800 12B/XẤP
49 BÌA HỒ SƠ QUẤN DÂY cái 4,000 12B/XẤP
50 BÌA CỘT DÂY(BÌA 3 DÂY) cái 6,000 12B/XẤP
51 BÌA CẶP HỒ SƠ 12 NGĂN  QUAI A cái 30,000 12B/XẤP
52 BÌA CẶP HỒ SƠ  DÂY THUN 12 NGĂN cái 30,000 12B/XẤP
53 BÌA PHÂN TRANG(GIẤY) 5 MÀU xấp 5,000 5XẤP/BỘ
54 BÌA PHÂN TRANG(GIẤY) 10 MÀU xấp 8,000 5XẤP/BỘ
55 BÌA PHÂN TRANG(GIẤY) 12 MÀU xấp 12,000 5XẤP/BỘ
56 BÌA PHÂN TRANG(NHỰA) 10 MÀU xấp 7,000 5XẤP/BỘ
57 BÌA PHÂN TRANG(NHỰA) 12 MÀU xấp 9,000 5XẤP/BỘ
58 KỆ RỖ HỒ SƠ XÉO (NHỰA) cái 13,000 20C/THÙNG
59 KỆ HỒ SƠ 3 NGĂN NHỰA LẮP RÁP cái 27,000 20C/THÙNG
61 KHAY HỒ SƠ 2 TẦNG  MICA cái 80,000  
62 KHAY HỒ SƠ 3 TẦNG MICA  cái 120,000  
63 KHAY HỒ SƠ 2 TẦNG NHỰA cái 45,000  
64 KHAY HỒ SƠ 3 TẦNG NHỰA cái 60,000  
  CẮT BĂNG KEO ,DAO,LƯỠI DAO      
1 CẮT BĂNG KEO VP NHỎ cái 8,000 12C/LỐ
2 CẮT BĂNG KEO VP TRUNG cái 15,000 12C/LỐ
3 CẮT BĂNG KEO VP  LỚN cái 30,000 12C/LỐ
4 CẮT BĂNG KEO DH 5F (CẦM TAY) cái 15,000 12C/LỐ
5 CẮT BĂNG KEO DH 6F (CẦM TAY) cái 16,000 12C/LỐ
6 DAO ĐẨY NHỎ cây 2,500  
7 DAO ĐẨY LỚN cây 3,500  
8 DAO ĐẨY NHỎ (VĨ) cây 6,000  
9 DAO ĐẨY LỚN UNC cây 13,000  
10 DAO ĐẨY NHỎ SDI cây 12,000  
11 DAO ĐẨY LỚN SDI cây 18,000  
12 LƯỠI DAO NHỎ hộp 5,000  
13 LƯỠI DAO LỚN hộp 10,000  
   GIẤY      
1 GIẤY BÃI BẰNG A4  60 ram 40,000  
2 GIẤY EXCEL A4 70 ram 50,000  
3 GIẤY EXCEL A4 80 ram 60,000  
4 GIẤY EXCEL A5 70 ram 25,000  
5 GIẤY EXECL A3 80 ram 120,000  
6 GIẤY IDEA 70 ram 65,000  
7 GIẤY ACE BICH 70 ram 61,000  
8 GIẤY SARABU 70 ram 62,000  
9 GIẤY IK A4 70 ram 65,000  
10 GIẤY PAPER ONE A4 70 ram 68,000  
11 GIẤY PAPER ONE A4 80 ram 77,000  
12 GIẤY DOUBLE A 80  ram 82,000  
13 GIẤY ACE BICH 80 ram 68,000  
14 GIẤY IDEA  80 ram 75,000  
15 GIẤY FO MÀU A4 80(THÁI) ram 80,000  
16 GIẤY  IN MAU  IJ  ĐL 140 xấp 100,000  
17 GIẤY LIÊN TỤC 1 LIÊN 210x279 hộp 210,000  
18 GIẤY LIÊN TỤC 1 LIÊN 240x279 hộp 230,000  
19 GIẤY LIÊN TỤC 1 LIÊN 380x279 hộp 360,000  
20 GIẤY CARBON LTỤC 2/3/4 LIÊN 210x279 hộp 340,000  
21 GIẤY CARBON LTỤC 2/3/4 LIÊN 240x279 hộp 380,000  
22 GIẤY DECAL (VÀNG) xấp 75,000  
23 GIẤY DECAL (MỎNG) xấp 72,000  
24 DECAL NHÃN TOMMY (ĐỦ SỐ) xấp 8,000  
  GIẤY THAN ,BÌA MÀU      
1 GIẤY THAN HORSE hộp 90,000 100T/HỘP
2 GIẤY THAN KOKUSAI hộp 55,000 100T/HỘP
3 GIẤY THAN G-STAR hộp 55,000 100T/HỘP
4 GIẤY THAN 2 MẶT TQ hộp 25,000 100T/HỘP
5 BÌA MÀU A4 THÁI xấp 40,000 100T/XẤP
6 BÌA MÀU A3 THÁI KHỔ LỚN xấp 90,000 100T/XẤP
7 BÌA MÀU THÁI TRẮNG xấp 40,000 100T/XẤP
8 BÌA MÀU A3 (VN) xấp 30,000 100T/XẤP
9 BÌA MỸ A3 tờ 2,000  
10 BÌA TÍM A3 xấp 40,000 100T/XẤP
11 BÌA KIẾN xấp 65,000 100T/XẤP
12 BÌA THƠM  xấp 70,000 100T/XẤP
  GIẤY FAX,GHI CHÚ      
1 GIẤY FAX SAKURA 210 cuộn 17,000 40C/THÙNG
2 GIẤY FAX SAKURA 210 TRUNG cuộn 32,000 12C/THÙNG
3 GIẤY FAX SAKURA  210 LỚN cuộn 55,000 15C/THÙNG
4 GIẤY NOTE (1,5'x2") xấp 3,000 12X/LÓC
5 GIẤY NOTE (2'x3") xấp 3,500 12X/LÓC
6 GIẤY NOTE(3"x3") xấp 4,500 12X/LÓC
7 GIẤY NOTE(3"x4") xấp 5,500 12X/LÓC
8 GIẤY NOTE (3"x5") xấp 7,500 12X/LÓC
9 GIẤY NOTE(4"x6") xấp 12,000 6X/LÓC
10 GIẤY NOTE DẠ QUANG 5 MÀU xấp 11,000 12X/LÓC
11 GIẤY  NOTE 3 MÀU xấp 8,000 10X/LÓC
12 GIẤY NOTE  4 MÀU xấp 9,000  
13 GIẤY NOTE  SIGN HERE DL xấp 22,000 10X/LÓC
  KỆ CẮM BÚT ,CHUỐT,GHIM GIẤY      
1 KỆ CẮM BÚT NHỎ cái 20,000  
2 KỆ CẮM BÚT LỚN cái 26,000  
3 KỆ CẮM BÚT XOAY  NHỎ cái 30,000  
4 KỆ CẮM BÚT XOAY  cái 36,000  
5 CHẶN SÁCH  LỚN cái 40,000  
6 GHIM GIẤY  cái 10,000  
7 CHUỐT CHI' MAPED NẮP ĐẬY cái 7,000  
8 CHUỐT CHI' MAPED nhỏ cái 3,000  
   KẸP GIẤY ,KẸP BƯỚM      
1 KẸP GIẤY  NHỌN C62 hộp 3,000 10H/LỐ
2 KẸP GIẤY  TRÒN C32 hộp 3,000 10H/LỐ
3 KẸP GIẤY LỚN C82 hộp 3,000 10H/LỐ
4 KẸP GIẤY BỌC NHƯA MÀU hộp 2,000 10H/LỐ
5 KẸP BƯỚM 105(15MM) hộp 3,500 10H/LỐ
6 KẸP BƯỚM 107(19MM) hộp 4,500 10H/LỐ
7 KẸP BƯỚM 111(25MM) hộp 6,000 10H/LỐ
8 KẸP BƯỚM 155(32MM) hộp 8,500 10H/LỐ
9 KẸP BƯỚM 200(41MM) hộp 11,000 10H/LỐ
10 KẸP BƯỚM 260(51MM) hộp 20,000 10H/LỐ
  KÉO,KEO DÁN      
1 KÉO S120 cây 7,000 12C/HỘP
2 KÉO S183 cây 13,000 20C/HỘP
3 KÉO K19 cây 20,000  
4 KÉO LỚN MAPED cây 30,000 12C/HỘP
5 KEO NƯỚC QUỐC TÒAN (ĐẦU LƯỚI) lọ 1,500 12L/LỐ
6 KEO NƯỚC TL 30ML lọ 2,500 12L/LỐ
7 KEO KHÔ STEADLER lọ 11,000  
8 KEO  KHÔ TL/MIC lọ 7,000 12L/LỐ
  ĐĨA VI TÍNH      
1 ĐĨA CD-RW MAXELL cái 20,000 1C/HỘP
2 ĐĨA CD-R MAXELL cái 6,000 10C/HỘP
3 ĐĨA DVD-R MAXELL cái 9,000 1C/HỘP
4 ĐĨA MỀM MAXELL GIẤY cái 4,000 10C/HỘP
5 ĐĨA MỀM MAXELL NHỰA cái 7,500 10C/HỘP
6 ĐĨA CD-R cái 4,000 10C/HỘP
7 VÕ SÒ cái 2,000 10C/LÓC
8 NHÃN CD cái 350  
9 BÌA LÁ CD cái 300  
  RUBĂNG      
1 RUBĂNG LQ 1170,1000,1010,1050 cái 24,000 1C/HỘP
2 RUBĂNG LQ 2170,2050,2080,2180 cái 95,000 1C/HỘP
3 RUBĂNG LQ 300,500,800,850 cái 38,000 1C/HỘP
4 RUBĂNG LQ 100 cái 30,000 1C/HỘP
5 RUBĂNG LQ 2170,2180 (EPSON) cái 90,000 1C/HỘP
6 RUBĂNG EPSON DFX 5000/8000 cái 132,000 1C/HỘP
7 RUỘT RUBĂNG LQ 300,500,800 cái 16,000 1C/HỘP
8 RUỘT RUBĂNG LQ 1000,1170,1070 cái 16,000 1C/HỘP
9 RUỘT RUBĂNG LQ 2170,DFX5000 cái 45,000 1C/HỘP
  MÁY TÍNH      
1 MÁY TÍNH CASIO HL 815 (8 SỐ) cái 45,000  
2 MÁY TÍNH CASIO LC-403LD(8 SỐ) cái 50,000  
3 MÁY TÍNH CASIO HL 122L(12 SỐ BH) cái 200,000  
4 MÁY TÍNH CASIO MJ 120W cái 200,000  
5 MÁY TÍNH CASIO FX500MS(PT,BH) cái 185,000  
6 MÁY TÍNH CASIO HL 122L(12 SỐ) cái 70,000  
7 MÁY TÍNH CASIO HL JS 120L(12 SỐ) cái 70,000  
8 MÁY TÍNH CASIO JS 20 LA cái 80,000  
9 MÁY TÍNH CASIO DS4600(12 SỐ ) cái 100,000  
  SỔ TAY,SỔ NAME CARD      
1 SỔ DA CK1 quyển 4,000 10Q/LÓC
2 SỔ DA CK2 quyển 5,000 10Q/LÓC
3 SỔ DA CK3 quyển 6,000 10Q/LÓC
4 SỔ DA CK4 quyển 7,000 10Q/LÓC
5 SỔ DA CK5 quyển 9,000 10Q/LÓC
6 SỔ DA CK6 quyển 10,000 10Q/LÓC
7 SỔ DA CK7 quyển 14,000 10Q/LÓC
8 SỔ DA CK7  DÀY quyển 18,000 10Q/LÓC
9 SỔ DA CK8 quyển 22,000 10Q/LÓC
10 SỔ DA CK9 quyển 25,000 10Q/LÓC
11 SỔ DA A4 quyển 25,000 10Q/LÓC
12 SỔ DA A4 DÀY quyển 35,000 10Q/LÓC
13 SỔ LÒXO A4  quyển 35,000  
14 SỔ LÒXO A5 DÀY quyển 30,000  
15 SỔ CARO 21x33 DÀY quyển 25,000 10Q/LÓC
16 SỔ CARO 25x33 DÀY quyển 32,000 10Q/LÓC
17 SỔ CARO 30x40 DÀY quyển 35,000 10Q/LÓC
18 SỔ NAME CARD 40  quyển 6,500 10Q/LÓC
19 SỔ NAME CARD 60  quyển 7,500 10Q/LÓC
20 SỔ NAME CARD 80  quyển 9,000 10Q/LÓC
21 SỔ NAME CARD 120 quyển 14,000 10Q/LÓC
22 SỔ NAME CARD 160  quyển 20,000 10Q/LÓC
23 SỔ NAME CARD  240  quyển 28,000 10Q/LÓC
24 SỔ NAME CARD  320  quyển 32,000 10Q/LÓC
25 SỔ NAME CARD  320 (VUÔNG) quyển 36,000 10Q/LÓC
26 SỔ NAME CARD  500(VUÔNG quyển 50,000 10Q/LÓC
  SỔ SÁCH KẾ TOÁN      
1 HOÁ ĐƠN BÁN LẺ quyển 2,000 20Q/LÓC
2 GIÁY GIỚI THIỆU ,TẠM ỨNG quyển 2,000 20Q/LÓC
3 PHIẾU THU ,CHI  quyển 2,000 20Q/LÓC
4 PHIẾU THU ,CHI  GIẤY GULIA quyển 3,000 20Q/LÓC
5 PHIẾU NHẬP ,XUẤT KHO NHỎ quyển 2,000 20Q/LÓC
6 PHIẾU NHẬP ,XUẤT KHO  LỚN quyển 4,000 20Q/LÓC
7 PHIẾU NHẬP ,XUẤT KHO NHỎ (GULIA) quyển 3,500 20Q/LÓC
8 PHIẾU NHẬP ,XUẤT KHO  LỚN(GULIA) quyển 8,000 20Q/LÓC
9 SỔ QŨY TIỀN MẶT  quyển 8,000 20Q/LÓC
10 SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN quyển 8,000 20Q/LÓC
11 SỔ CÁI quyển 8,000 20Q/LÓC
  TẬP      
1 TẬP 100 TRANG quyển 3,000 20Q/LÓC
2 TẬP 200 TRANG  quyển 6,000 10Q/LÓC
3 TẬP 100 TRANG TMH quyển 5,000 20Q/LÓC
4 TẬP 200 TRANG TRANH ĐHỒ quyển 10,000 10Q/LÓC
5 TẬP SV1 100 TRANG (GAMBOL) quyển 12,000  
6 TẬP SV2 200 TRANG(17x25.5) HH quyển 15,000  
  THƯỚC ,BẢNG MICA      
1 THƯỚC 20CM cây 3,000  
2 THƯỚC 30CM cây 3,500  
3 THƯỚC 50CM cây 7,000  
4 THƯỚC MICA 50CM(TỐT) cây 20,000  
5 ĐỒ LAU BẢNG NHUNG cái 10,000  
6 BẢNG TRẮNG MICA 0.4x0.6M cái 40,000  
7 BẢNG TRẮNG MICA 0.6x0.8M cái 60,000  
8 BẢNG TRẮNG MICA 0,8x1M cái 90,000  
  CÁC LOẠI KHÁC      
1 GÁY LÒ XO  6 hộp 50,000 100C/HỘP
2 GÁY LÒ XO  8 hộp 60,000 100C/HỘP
3 GÁY LÒ XO  10 hộp 75,000 100C/HỘP
4 GÁY LÒ XO  12 hộp 90,000 100C/HỘP
5 GÁY LÒ XO  14 hộp 110,000 100C/HỘP
6 GÁY LÒ XO  16 hộp 130,000 100C/HỘP
7 ĐINH DÙ SẮT hộp 3,000  
8 ĐINH DÙ NHỰA bịch 6,000  
9 KEO BẮN GIÁ(MÀU) cuộn 3,000  
10 ACCO NHỰA hộp 15,000 50C/HỘP
11 ACCO SẮT SDI hộp 22,000 50C/HỘP
12 BẢNG TÊN KẸP  cái 1,000 50C/HỘP
13 BẢNG TÊN KẸP  NHỰA DẺO cái 1,500 50C/HỘP
14 BẢNG TÊN DÂY ĐEO (TỐT) cái 3,000 50C/HỘP
15 TAMPONG NHỎ hộp 16,000 12H/LỐ
16 TAMPONG LỚN hộp 20,000 12H/LỐ
17 MỰC TAMPONG HORSE lọ 5,000 12H/LỐ
18 MỰC DẤU SHINY lọ 38,000 12H/LỐ
19 MỰC DẤU SAO ĐO' lọ 70,000 12H/LỐ
20 BAO THƯ BƯU ĐIỆN 11x19 cái 180 10C/XẤP
21 BAO THƯ TRẮNG 12x18 cái 180  
22 BAO THƯ TRẮNG 12x22 cái 240 50C/XẤP
23 BAO THƯ A5 cái 450 50C/XẤP
24 BAO THƯ A4 cái 750 50C/XẤP
25 BAO RÁC cuộn 20,000  
26 KEO 502 hộp 4,000 12H/LỐ
27 DÂY THUN bịch 50,000 2B/KG
28 PIN ENERGIZER AAA/AA cặp 25,000 2V/VĨ
29 PIN ĐẠI CON O' cặp 8,000 2V/VĨ
30 PIN TIỂU MAXELL cặp 5,500 2V/VĨ
31 GIẤY CUỘN VS cuộn 3,300 10C/LỐ
  FILM FAX      
1 KXFA  133(F1000-1020-1100-1200) cuộn 260,000 2C/HỘP
2 KXFA 136A(1010/1150/1010/1110) cuộn 60,000 2C/HỘP
3 KXFA  57E(342/362) cuộn 55,000 2C/HỘP
4 KXFA -55(80/81/88/89/152/156) cuộn 70,000 2C/HỘP
5 IF-03(TF-511-48H-428-421) cuộn 140,000 2C/HỘP
6 IF-01(LANIER 3400-MONROE DX230) cuộn 290,000 2C/HỘP
7 SHARP FO 6CR(Fo-P600) cuộn 110,000 1C/HỘP
8 SHARP FO 3CR(Fo-730/780/785) cuộn 55,000 2C/HỘP
9 SHARP FO 15CR(Fo-1460/1530/1660) cuộn 215,000 1C/HỘP
10 BROTHER PC 402RF(645/685MC) cuộn 80,000 2C/HỘP
         
Chân thành cảm ơn qúi khách đã xem qua bảng báo giá này.  
* Giá trên đã bao gồm thuế  VAT 10%      
* Với phương châm :UY TÍN-NHANH CHÓNG-GIÁ CẠNH TRANH 
* Giao hàng tận nơi theo yêu cầu của quý khách hàng     
* Trên đây là những mặt hàng thông dụng nhất .Quí khách có nhu cầu thêm xin liên hệ:
  Điện thoại: 08 62576436  Fax: 08 62576432 Mr Dũng.    
* Rất mong sự hợp tác của Quý Công ty      
    TpHCM,ngày 01 tháng 04 năm 2012